Venca distingida amb el Premi Adeg-Anxanet

Venca distingida amb el Premi Adeg-Anxanet

 

L’empresa Venca, especialitzada en la venda a distància, ha sigut mereixedora del primer premi ADEG especial “Anxanet” per l’aposta per les tecnologies de la comunicació.

Els representants de Venca han rebut el premi de la mà del molt honorable president de la Generalitat Artur Mas, i dels representants d’Anxanet, durant la celebració de la Nit de l’Empresa de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès, celebrada el 7 de maig.

Anxanet ha volgut reconèixer l’esforç tecnològic de Venca i el seu afany per a modernitzar el canal de negoci. La companyia, partint d’una llarga tradició de venda per catàleg, s’ha adaptat al canal d’Internet fins al punt que aquest representa ja un percentatge molt important del seu negoci.

A la fotografia, d’esquerra a dreta: Cesar Alejandre (Anxanet), Xavier Cardona (Adeg), Francesc Bernal (Venca), Artur Mas (President de la Generalitat), Sylvain Loubradou (Venca) i Josep Antoni Blanco (Alcade de Sant Pere de Ribes)