Zones Wifi i Hotspots

Anxanet comercialitza un paquet propi per a la creació de zones wifi públiques, ja sigui de manera oberta i gratuïta o bé de pagament i d’accés controlat. Aquest producte inclou l’estudi, plantejament i instal·lació dels equips necessaris per a la creació de la zona wifi. A més, però, Anxanet ofereix també un sistema propi de gestió, així com un servei de monitorització i manteniment remot del sistema per tal de facilitar la tasca del client i garantir en tot moment el funcionament del sistema.

 

Característiques de les zones wifi

 

  • Sistema que permet la creació de zones obertes o controlades amb contrasenya, ja siguin de pagament o gratuïtes
  • Gestió d’usuaris a través de tiquets configurables en temps i import
  • Mesures de seguretat per evitar intrusions, sobretot en el cas de connexions compartides
  • Aplicació de portal captiu, per enviar, si es vol, els usuaris que es connectin cap a la pàgina web que esculli el client
  • Elevada cobertura dels equips amb què es treballa

 

Altres possibilitats del nostre sistema

 

  • Possibilitat de cabal propi d’Anxanet, amb un estalvi important respecte les ofertes de connexió d’altres operadors.
  • El sistema pot utilitzar qualsevol tipus de connexió existent (ADSL, cable…)
  • Possibilitat d’assignar IP públiques per aplicacions que ho requereixin (càmeres de seguretat, assistència remota…)

Informeu-vos-en