Unió de seus corporatives

Anxanet ha resolt amb èxit diferents necessitats d’empreses i institucions que requerien la connexió de diferents seus corporatives.

 

En aquests casos, optem sempre per la solució que més s’adapta a les necessitats actuals, però que deixa oberta la porta per a les possibles necessitats futures.

 

La fiabilitat, primer criteri

 

Per al desenvolupament de xarxes privades d’una companyia, la fiabilitat és el primer que s’exigeix. Aquesta fiabilitat s’aconsegueix amb equipament de primera qualitat, i sobretot, una instal·lació que eviti problemes una vegada estigui en en funcionament, amb els sistemes de redundància necessaris per a garantir la continuïtat del servei.

 

Perquè una empresa no es pot aturar per culpa de les comunicacions, quan aposta per Anxanet aposta per una tecnologia i una qualitat de servei a l’alçada de la seva expectativa.

 

Diferents tipus de solucions.

 

Anxanet treballa per empreses de diferents sectors, i a cadascuna aporta la solució que requereix. Com sempre, el que ens distingeix és la nostra orientació a la necessitat a cobrir, utilitzant la solució tecnològica que en cada cas s’adequa millor.

 

Tipus de solucions que hem aportat a diferents necessitats.

 

Informeu-vos-en