Operació de les xarxes

Pensant per a xarxes de promoció pública, Anxanet ofereix servei en continuïtat, més enllà de la construcció física de les xarxes. D’aquesta manera, les institucions tenen la garantia que la xarxa que construeixen seguirà viva en termes tècnics i de servei.

 

Aquest manteniment i operació de les xarxes el podem oferir en diferents modalitats, segons les necessitats o la voluntat del titular de la xarxa. Les diferents modalitats de serveis són compatibles, i ajustades al model que cada cas requereixi.

 

Dotar la xarxa de servei

 

Operar una xarxa vol dir sobretot dotar-la de serveis que li donin vida i que la facin útil per als usuaris. Anxanet pot introduir dins la xarxa tots els serveis que siguin necessaris en l’actualitat i en el futur.

 

Serveis oferts per Anxanet en xarxes de banda ampla:

 

 • Connexió a Internet de Banda Ampla
 • Telefonia IP
 • Serveis de televisió
 • Serveis informàtics de valor afegit: back up de dades, allotjament, aplicacions…

 

Operació autònoma per part del propietari

 

En casos determinats, quan el titular de la xarxa té intenció per a operar ell mateix la xarxa, Anxanet li pot oferir les eines necessàries per a gestionar la xarxa.

 

En aquesta modalitat, Anxanet ofereix els serveis de:

 

 • Formació.
 • Software de gestió de serveis i usuaris.
 • Suport tècnic i manteniment físic de la xarxa.

 

Gestió integral de la xarxa en outsourcing

 

Així com Anxanet gestiona els serveis i els usuaris de les seves pròpies xarxes, també gestiona xarxes de les que no n’és titular, en modalitat d’outsourcing . Aquesta externalització permet al propietari de la xarxa assegurar-se la continuïtat del servei, estalviant-se tota la operativa tan tècnica com comercial.

 

En aquests casos, Anxanet s’encarrega de:

 

 • Dotació de serveis a la xarxa
 • Operació i manteniment de tota l’electrònica de xarxa.
 • Gestió de usuaris.
 • Facturació i cobrament, en nom propi o en nom del titular.

Informeu-vos-en