Fibra òptica en polígons i poblacions

La construcció de xarxes de fibra òptica FTTH ha de posar-se en mans de professionals que tinguin experiència en el muntatge físic de xarxes telemàtiques.

 

A Anxanet tenim llarga experiència en el muntatge d’aquest tipus d’infraestructures, cosa que ens permet emprendre els projectes amb garantia tècnica i executar-los en els terminis establerts.

 

Anxanet és l’opció ideal per al cablejat de ciutats, polígons industrials i urbanitzacions residencials. Disposem de la capacitat tècnica que obres d’aquesta envergadura requereixen, però al mateix temps podem oferir la flexibilitat  per adaptar-nos al treball sobre el terreny.

 

Des de l’obra civil fins a la posada en servei

 

Anxanet pot escometre totes les fases d’una implantació.

 

  • Definició tècnica del projecte.
  • Creació dels passos per al cablejat, tan aeri com soterrat.
  • Col·locació del cable seguint les normes del fabricant.
  • Fusió de la fibra òptica amb maquinaria d’última generació.
  • Verificació i certificació de les xarxes de fibra òptica.
  • Connexionat de les instal·lacions del client.

 

Un cop executada i posada en servei, Anxanet s’encarrega del manteniment tècnic de la xarxa o de dotar el propietari de les eines per a fer-ne ell mateix la seva explotació.

Informeu-vos-en