Entorns Wi-Fi privats

En espais oberts, la solució per a la mobilitat d’Internet és Wi-Fi. Anxanet ha implantat diferents entorns Wi-Fi per a empreses que volen oferir accés a Internet als seus clients dins les seves instal·lacions.

 

Wi-Fi per hotels, càmpings…

 

Una de les solucions més demandades és la de l’accés a Internet per a hotels, càmpings i altres establiments turístics. En aquests casos, una xarxa Wi-Fi sol ser suficient, sempre que estigui ben recolzada per un sistema d’accés fiable i capaç, i una connexió a Internet ben dimensionada.

 

Solució completa

 

Anxanet ofereix el sistema Wi-Fi per hotels i entorns oberts com una solució complerta. Ens encarreguem tant de la instal·lació de les antenes per a donar cobertura, com la configuració de l’accés de forma segura i el software necessari per a gestionar els usuaris i les claus d’accés.

Informeu-vos-en