SOLUCIÓ DE COMUNICACIONS PER AL COWORK DE NEAPOLIS

 

Problemàtica plantejada

 

El client ens planteja la necessitat de dotar a l’edifici del cabal suficient per donar servei d’accés a Internet a les empreses ubicades al Cowork, un viver d’empreses de caràcter tecnològic. El component TIC dels clients fa que el servei d’Internet sigui servei crític. I el factor viver d’empreses, suposa necessitats de telefonia molt concretes, sobretot pel que fa a la ràpida disponibilitat del servei i a les migracions àgils en cas de mudança.

Solució aportada

 

Anxanet ofereix una connexió a Internet de 100Mb simètrics i relació 1:1 a través de fibra òptica, que permet donar servei a totes els empreses ubicades en el centre de negocis.

Aquesta connexió permet la implantació de telefonia IP, que a més de resoldre les necessitats comentades de ràpida implantació, es tradueix en estalvis del costos de telefonia fixa per aquestes empreses.