Serveis de Networking

Els serveis de networking que Anxanet ofereix completen un ampli ventall de possibilitats.

 

En qualsevol infrastructura la seguretat de la xarxa és inexcusable, per això posem en marxa serveis específics, sistemes d’encriptació i altres solucions que combinen la nostra oferta de serveis com a operador de telecomunicacions i la capacitat dels nostres tècnics de sistemes. Les xarxes privades virtuals (VPN) són un exemple de solució segura per a connectar diferents seus o persones que tenen de l’equip que treballen en remot.

 

Dins de les xarxes una organització, gestionar el tràfic de dades establint prioritat de serveis és també una de les necessitats més requerides pels gestors de les xarxes. Aquesta enginyeria del tràfic de les xarxes de telecomunicacions és un dels punts forts en els que Anxanet presta servei als seus clients.

 

Un dels aspectes més sol·licitats en les comunicacions actuals és la millora de la latència., buscant així un valor de ping més baix que optimitzar la velocitat de les connexions.

 

Finalment, per a citar més exemples els nostres serveis de Networking oferim la posada en marxa de sistemes MPLS, enrutaments dinàmics o la gestió del peering amb altres operadors nacionals i internacionals

Informeu-vos-en