INTERNET D’ALTA CAPACITAT PER A HOTELS DE SITGES

 

Problemàtica plantejada

 

El client disposa de 3 hotels a Sitges, d’aproximadament 60 habitacions cadascun. En un d’ells hi té les oficines i els servidors de gestió.

Ens planteja dues necessitats. Per una banda, connectar els dos hotels a l’hotel on està l’oficina per accedir al software de gestió. I per l’altra, dotar d’accés a Internet d’alta capacitat als 3 hotels, per poder oferir als seus clients una connexió a Internet de qualitat i garantia, a través de dels punts d’accés wifi a través dels quals els clients puguin gaudir de serveis avançats com l’streaming de vídeo. Les anteriors solucions de comunicacions (múltiples ADSL a cada hotel) donaven molts problemes.

Solució aportada:

 

Anxanet proveeix una interconnexió dels 3 hotels mitjançant connexions wimax de 10 Mb durant la temporada baixa i de 20 Mb durant la temporada alta, adaptant-nos així a la demanda del client.

Servim també una connexió a Internet de 20 Mb simètrics i relació 1:1 a través d’un radioenllaç. Al estar connectats entre sí tots els hotels, es comparteix aquesta connexió sense haver de contractar una línia per a cada un d’ells. D’aquesta forma, estalvien costos i optimitzen la connexió a Internet.