Problemàtica plantejada

 

Coral Transports és una empresa de logística que requereix d’una connexió a Internet d’altes prestacions, per absorbir el tràfic generat entre els seus servidors i els ubicats en un datacenter on hi ha la informació de tracking logístic, que permet als clients conèixer en tot moment l’estat dels seus enviaments.

 

Problemàtica plantejada

 

El client ens planteja la necessitat de dotar a l’edifici del cabal suficient per donar servei d'accés a Internet a les empreses ubicades al Cowork, un viver d'empreses de caràcter tecnològic. El component TIC dels clients fa que el servei d'Internet sigui servei crític. I el factor viver d'empreses, suposa necessitats de telefonia molt concretes, sobretot pel que fa a la ràpida disponibilitat del servei i a les migracions àgils en cas de mudança.

 

Problemàtica plantejada

 

El Consell Comarcal decideix traslladar algunes de les seves àrees de gestió a la nova seu a la Masia d'en Cabanyes, situada en una zona allunyada del centre de Vilanova i la Geltrú. Aquest canvi suposa la desplaçar part de la infraestructura informàtica, i trobar una solució per la interconnexió de les dues xarxes. Les connexions a través de tecnologia ADSL no permeten l’accés a un volum de persones tant alt.

 

Prestació de servei d'accès a Internet

 

Anxanet ha posat en servei l'accès a Internet per fibra òptica al centre d'empreses BMC, a Sant Quirze del Vallès, amb un ample de banda de 30 Mb simètrics i en relació 1:1.

 

Problemàtica plantejada

 

Una empresa multinacional de Súria (Bages) necessita una connexió a Internet d’altes prestacions per a donar servei a la seva seu a les afores del nucli urbà. També requereix aquesta connexió per a facilitar l'accès des d’altres seus distribuïdes per tot el món, i especialment per a l'externalització de les còpies de seguretat, i per a connectar a alta velocitat amb la seu corporativa a Barcelona.

 

Problemàtica plantejada

 

El client disposa de 3 hotels a Sitges, d’aproximadament 60 habitacions cadascun. En un d’ells hi té les oficines i els servidors de gestió. Ens planteja dues necessitats. Per una banda, connectar els dos hotels a l’hotel on està l’oficina per accedir al software de gestió. I per l’altra, dotar d’accés a Internet d’alta capacitat als 3 hotels, per poder oferir als seus clients una connexió a Internet de qualitat i garantia, a través de dels punts d’accés wifi a través dels quals els clients puguin gaudir de serveis avançats com l'streaming de vídeo. Les anteriors solucions de comunicacions (múltiples ADSL a cada hotel) donaven molts problemes.

 

Problemàtica plantejada

 

El client ens planteja la necessitat de dotar les seves instal·lacions de Vilanova i la Geltrú de cabal d'Internet suficient per a donar servei als més de 600 treballadors de la plantilla, dels quals bona part fan ús intensiu dels serveis on-line.

 

Problemàtica plantejada

 

El client ha de realitzar unes millores tecnològiques en les seves fàbriques de Vilanova (H2) i Guadalajara (H3), de 6.000m2 cadascuna. A causa de les grans dimensions de les mateixes i a la necessitat de mobilitat de les cèl•lules de fabricació requereix que es tracti d'infraestructura sense fils, però al mateix temps i a causa dels seus components de fabricació, ha de ser segura i en freqüències de tall no metàl•lic.

 

El client necessita interconnectar 2 hospitals situats a 6Km de distància, dins la comarca del Garraf. Tot i que la distància no és molt elevada, el problema és que no hi ha visió directa entre ambdós hospitals. Es planteja la possibilitat de realitzar un seguiment de fibra òptica PON, però aquest és inviable econòmicament. Un altre dels problemes és la capacitat necessària de l'enllaç, ja que aquest ha de ser d'altes prestacions, mínima latència i alta disponibilitat.

 

Problemàtica plantejada

 

El client agrupa tota la gestió del seu grup d'empreses a en una nova seu de més de 5.000 m2, situada a Sant Pere de Ribes. Requereix connexió amb la seva antiga seu situada a 500m de distància així com les millores estructurals i de tecnologies necessàries per millorar les seves comunicacions, la seguretat de les instal·lacions i centralitzar tots els recursos. El client utilitza SAP com a ERP