CONNEXIÓ DE SEUS CORPORATIVES AMB FIBRA ÒPTICA

 

Problemàtica plantejada

 

El client agrupa tota la gestió del seu grup d’empreses a en una nova seu de més de 5.000 m2, situada a Sant Pere de Ribes. Requereix connexió amb la seva antiga seu situada a 500m de distància així com les millores estructurals i de tecnologies necessàries per millorar les seves comunicacions, la seguretat de les instal·lacions i centralitzar tots els recursos. El client utilitza SAP com a ERP

Estratègia i tecnologia

 

Es realitza un projecte d’implantació en tres fases, a realitzar en un període de 3 anys, donada la seva complexitat i la gran quantitat de personal i canvis a realitzar, com es descriu a continuació:

Projecció, execució i posada en marxa de les noves oficines, amb la creació de les infraestructures informàtiques necessàries per a les tres fases. Aquesta fase inclou la creació d’un segment de comunicacions mitjançant Fibra Òptica Multimode de 62,5/125 microns, amb 16Gb/seg de transferència amb una longitud de 500m. També en aquesta fase es crea el cablejat estructurat, la commutació i les comunicacions.

Canvi i millora dels servidors de dades, comunicacions, serveis, producció, test i emmagatzematge. Disseny de sistemes remots de còpia de seguretat mitjançant un canal del segment de fibra òptica entre edificis.

Substitució de tots els terminals i perifèrics per sistemes de nova tecnologia. Implantació de control de presència per biometria dactilar. Creació d’un nou departament comercial amb sistemes audiovisuals.

Millora dels sistemes de vídeo vigilància, implantació de nous recursos de compartició per reduir costos, implantació de nova versió de SAP amb redundància a errors en configuració 24 * 7. Millora d’imatge Web. Manteniment de les instal·lacions i resolució tècnica d’incidències.

 

Desenvolupament del projecte

 

Al Febrer de 2008 es finalitzen les tres fases del projecte, dins els terminis acordats, i s’observen les millores previstes com es descriu:

 

  • Reducció de costs en les comunicacions, així com una enorme millora de velocitat en les mateixes.
  • Millora en la compartició de recursos amb la conseqüent reducció de costos.
  • Redundància a errors aconseguint cost d’aturada zero
  • Sistemes de còpia de seguretat remota, amb garantia de recuperació immediata mitjançant sistemes NAS
  • Reducció de costs en el control de personal.
  • Millores de rendiment de software i nous processos de control.
  • Millora de la imatge Web en algunes promocions.
  • Manteniment global i resolució d’incidència amb control estadístic i resposta en menys de 4 hores.
  • Pla de formació i millores continuades.

 

Tota la plataforma de servidors funciona amb tecnologia de 64bits Per a la realització d’aquest projecte Anxanet va comptar amb el suport de servei d’implantació i migració de SAP