Anxanet obre un pla d’ajuts per a les empreses gironines

 

Anxanet, l’operador català de telecomunicacions, posa en marxa un pla d’ajuts per facilitar una connexió a Internet de banda ampla real a totes les empreses de les comarques de Girona. El pla “Girona connectada” permetrà que les empreses que s’hi acullin disposin de la instal·lació gratuïta de les línies i que de forma immediata puguin treballar amb la connexió a Internet de la capacitat que requereixin. El pla s’allargarà fins al proper 31 de juliol.

Per poder portar a terme aquest pla, Anxanet ha executat una inversió de 500.000€ a les comarques de Girona, dedicats principalment a implantar la infraestructura tecnològica. L’operador català de telecomunicacions impulsa “Girona connectada” a partir de l’anàlisi de diferents estudis d’institucions oficials que revelen la tendència creixent a l’ús de la banda ampla i la necessitat de dotar les empreses d’una bona connexió a internet.

Estudis de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, de l’Institut Nacional d’Estadística o d’empreses privades indiquen,a més, una tendència a l’estalvi de costos a través de la implantació de la banda ampla, ja sigui amb la utilització de la telefonia IP o amb el teletreball.

Així mateix, i en un sector tant important per a les comarques gironines com és el del turisme, la demanda de connexions wifi de qualitat en els establiments turístics passa a ser el segon element a considerar a l’hora de triar allotjament. De la mateixa manera, els hotelers creuen prioritari aquest servei i sovint es veuen amb importants limitacions tecnològiques per a poder oferir-lo en les condicions que desitgen.

Competitivitat per a les empreses

 

A aquestes necessitats creixents de les empreses, cal sumar-hi el fet que en alguns punts del territori de la demarcació de Girona no hi arriba la banda ampla suficient per a cobrir les necessitats bàsiques per a la competitivitat dels negocis perquè queden lluny dels interessos de les grans operadores.

A les empreses, polígons industrials i institucions, Anxanet els ofereix accés a banda ampla adaptada a les necessitats de cada client amb total fiabilitat. Les característiques tècniques de la connexió a Internet que Anxanet proporciona amb aquest pla, sobrepassen en molt les de les ADSL convencional, tant per capacitat com per cobertura. D’aquesta manera, les empreses poden superar les dificultats de connexió i utilitzar totes les possibilitats que Internet ofereix i que el mercat global demana per ser competitiu.

Entre aquestes característiques tècniques és especialment remarcable la possibilitat de gaudir d’un ampla de banda de tants megabytes com siguin necessaris, tant de pujada com de baixada, fet del tot inusual en les ADSL. Així mateix, la tecnologia que utilitza Anxanet permet arribar a donar la màxima cobertura a punts geogràfics on hi ha limitació de cabal, situació en la que es troben moltes indústries i establiments turístics situats fora del nucli urbà.