ACCÉS A INTERNET DE 20 Mb SIMÈTRICS

 

Problemàtica plantejada

 

El client ens planteja la necessitat de dotar les seves instal·lacions de Vilanova i la Geltrú de cabal d’Internet suficient per a donar servei als més de 600 treballadors de la plantilla, dels quals bona part fan ús intensiu dels serveis on-line.

Solució aportada

 

Anxanet hi instal·la un ràdioenllaç Wimax entre el client i la nostra l’estació base de Puig Montgrós. El servei és de 20Mb simètrics i en relació 1:1.

La posada en marxa del servei és de menys d’una setmana des de la seva sol·licitud.